مراجع مرتبط با آموزش ​اصول و روش های داده کاوی (Data Mining)


در آموزش ​اصول و روش های داده کاوی (Data Mining) که مراجع مرتبط با آن در ادامه آمده است، در اغلب مسائل، وجود حجم زیاد داده ها، منجر به ایجاد اشکالات جدی در امر شناسایی و کشف روابط و الگوهای پنهان در این داده ها شده است. دانش داده کاوی با هدف فراهم آوردن روش هایی برای پردازش هوشمند حجم زیاد داده ها و استخراج روال ها و قوانین حاکم بر آنها، مطرح شده است. روش های داده کاوی در گستره وسیعی از کاربردهای مختلف و اصولاً در هر جا که با مسئله تجزیه و تحلیل اطلاعات مواجه هستیم، قابل استفاده می باشد.

ادامه مطلب >>

مراجع مرتبط با آموزش اصول زراعت و کشت گیاهان زراعی


در آموزش اصول زراعت و کشت گیاهان زراعی که مراجع مرتبط با آن در ادامه آمده است، تولید غذا، پوشاک و سوخت همواره در طول تاریخ مهم ترین مسئله مورد توجه جوامع انسانی بوده است. تولید مثل و بقاء موجودات زنده به سازگاری آنها با عوامل محیطی بستگی دارد. تولیدات گیاهی، اساس تأمین غذا را تشکیل می دهند. جیره غذایی بسیاری از مردم تقریباً بر مصرف مستقیم فرآورده های گیاهی وابسته است. گوشت و فرآورده های دامی نیز از تولیدات گیاهی منشأ می گیرند. تولید الیاف نیز مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم به گیاهان زراعی وابسته اند.

ادامه مطلب >>

مراجع مرتبط با آموزش مکانیک کوانتومی ۱


در آموزش مکانیک کوانتومی ۱ که مراجع مرتبط با آن در ادامه آمده است، در اواخر قرن نوزدهم میلادی دانشمندان شاهد پدیده هایی بودند که نمی توانستند آنها را با استفاده از مکانیک کلاسیک توجیه کنند. لذا برای توجیه آنها نیاز به یک فیزیک یا مکانیک جدیدی بنام مکانیک کوانتومی احساس می شد. رفته رفته در اوایل قرن بیستم این فیزیک شکل گرفت به طوری که امروزه بسیاری از پدیده ها توسط مکانیک کوانتومی توجیه می شوند و دنیای فیزیک بدون در نظر گرفتن آن بی معنا خواهد بود.

ادامه مطلب >>

مراجع مرتبط با آموزش ORM هایبرنیت (Hibernate) جاوا (Java)


در آموزش ORM هایبرنیت (Hibernate) جاوا (Java) که مراجع مرتبط با آن در ادامه آمده است، امروزه با پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف، همواره نیاز به مدیریت و کنترل داده ها احساس می شود. DBMS ها به جهت مدیریت اطلاعات موجود در یک سازمان، دانشگاه، وزارت و … به وجود آمده اند که در این سیستم ها به دلیل فراوانی و گستردگی داده های موجود، نیاز به ابزاری قوی جهت مدیریت داده ها است.

ادامه مطلب >>

مراجع مرتبط با آموزش رتبه بندی با تکنیک تخصیص خطی (Linear Assignment) در متلب

در آموزش رتبه بندی با تکنیک تخصیص خطی (Linear Assignment) در متلب که مراجع مرتبط با آن در ادامه آمده است، یکی از مسائل عمده علم مدیریت، مسئله انتخاب یک گزینه از بین گزینه های مختلف است؛ زمانی که معیار متفاوتی برای انتخاب وجود داشته باشد و تمام معیارها نیز در انتخاب سهیم هستند.

 

ادامه مطلب >>

مراجع مرتبط با آموزش کنترل صنعتی


در آموزش کنترل صنعتی که مراجع مرتبط با آن در ادامه آمده است، پس از مدل سازی فرآیندهای مختلف صنعتی و خطی سازی آن ها به طراحی کنترل کننده های مختلف برای این فرآیندها و ساختارهای کنترلی مختلف می پردازیم. در کنار روش های مرسوم طراحی کنترل کننده های PID روش هایی از جمله روش هالمن – جایابی قطب ها و روش کنترل کننده مدل درونی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب >>

نقد و بررسی آموزش کاربردی برنامه نویسی اندروید به زبان بیسیک

یکی از همراهان فرادرس جناب آقای امیرمحمد ابراهیمی (دیپلم ریاضی)، نقد و بررسی را در مورد آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان بیسیک برای ما ارسال کرده اند.

در ادامه نگاه آقای امیرمحمد ابراهیمی را می بینیم که برای انتشار در اختیار متلب سایت قرار گرفته است.

ادامه مطلب >>

بررسی محتوایی آموزش تئوری و عملی الگوریتم ژنتیک

آموزش های تئوری و عملی الگوریتم ژنتیک

یکی از دانشجویان و همراهان فرادرس جناب آقای محمد لطفی (کارشناسی رشته نرم افزار )، نقد و بررسی خود را در مورد آموزش های تئوری و عملی الگوریتم ژنتیک در متلب به ما ارسال کرده اند.

در ادامه نگاه آقای محمد لطفی را می بینیم که برای انتشار در اختیار متلب سایت قرار گرفته است.

ادامه مطلب >>